Kurumsal Finansman Hizmetleri

Türkiye, uluslararası finansal ve ticari sistemler ile son yıllarda daha yoğun bütünleşmiş ve bunun bir neticesi olarak ekonomik anlamda bir ivme kazanmıştır.

Bu ekonomik büyüme kendini yatırım ve ticari alanlarda oldukça yoğun olarak hissettirmektedir.

Büyümenin sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesi, örgütlerin sağlıklı bir finansal yapıya sahip olmasını gerektirmektedir.

Bu büyüme ve bütünleşme sürecinde Vezir ekibi, örgütlere borç ve sermaye finansmanı, şirket birleşme ve satın almaları, finansal risk yönetimi, borç yapılandırma konularında mikro düzeyde bir analiz ve makro düzeyde bir perspektifle danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Uluslararası piyasalarla koordineli çalışmalar yürüterek, şirketlerin ihtiyaç duyduğu inovatif kurumsal finansman çözümlerini finansal mühendislik çatısı altında yürüten Vezir ekibi, edindiği tecrübeyi finansal modellemelere dönüştürerek örgütlere fayda üretmeyi amaçlamaktadır.